Johannes Fontanus

Johannes Fontanus was de grote wegbereider voor de verspreiding van het calvinisme in Noordelijk Gelderland.

Fontanus studeerde theologie te Heidelberg en werd de eerste hervormde predikant te Arnhem. Behalve voor theologische zaken interesseerde hij zich ook zeer voor het onderwijs.

In 1568, op 23-jarige leeftijd, was hij klaar met zijn studie en werd hij leraar en predikant te Neuhaus in de Palts.

In Arnhem heeft Fontanus in 1578-1579, samen met stadhouder Jan van Nassau, de overgang van de stad van het katholicisme naar de reformatie geforceerd. In de jaren na 1600 richtte hij zijn strijdlust steeds meer tegen een nieuwe wat minder strenge calvinistische stroming, die toen ontstond en die onder andere aangehangen werd door zijn twee Arnhemse collega’s.

Hij heeft grote invloed gehad op zijn tijdgenoten en werkte een dertigtal jaren met succes in streng Calvinistische geest voor de Gelderse kerken. Hij was fel gekant tegen de Roomsen, de Dopers en de Remonstranten.  Maar velen gingen met de nieuwe richting mee en Fontanus stond al snel alleen.

De school Het Johannes Fontanus College is vernoemd naar hem. Het is een protestants-christelijke scholengemeenschap in Barneveld doe onderwijs aanbied op mavo-, havo-, atheneum-, gymnasium- en technasiumniveau.

 

Johannes Fontanus werd begraven in de Eusebiuskerk in Arnhem.

 

* Geboren in 1545 in Soller in Duitsland

† Overleden op 22 november 1615 in Arnhem.

 

 

 

 

 

 

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/johannes-fontanus