Gerard Brantsen

Gerard Brantsen was een Nederlands staatsman, aristocratisch-patriottische regent en diplomaat, en burgemeester te Arnhem.

Gerard woonde in Arnhem in de Olde Munte, een huis in de Bakkerstraat. Het gebouw waar Arnhem in de middeleeuwen zijn eigen munten sloeg (nu Bakkerstraat 56). Hier woonde hij in de winter; in het zomerseizoen verhuisde het gezin naar de buitenplaats Hulkestein.

Op 26 juli 1743 liet zijn vader hem inschrijven als leerling van de Latijnse school, gevestigd in het voormalige minderbroeders klooster aan de Broerenstraat en op vijftienjarige leeftijd begon hij zijn universitaire studie in Leiden. Hier promoveerde hij op 10 september 1755 in de rechten (Romeins en hedendaags recht).

in 1760 werd hij burgemeester van Arnhem en vervulde tot 1787 bestuurlijke functies in Arnhem en Gelderland.

In 1782-1787 was hij diplomaat bij de vredesonderhandelingen met Frankrijk en onderhandelde eind 1794 samen met Jhr. Mr. O. Repelaer van Driel, (Dordtse orangistische regent die onder Lodewijk Napoleon en Willem I regeringsposten bekleedde) over vrede na de inval van het Franse leger. Verbleef daarna in Parijs, maar werd in 1801 lid van het Staatsbewind. In 1805 volgde een benoeming tot ambassadeur in Parijs. Een jaar later zat hij in de delegatie die Napoleon verzocht zijn broer als koning van Holland aan te stellen.

Hij was iemand over wie men zich in alle lagen van de bevolking kon opwinden.

 

* Geboren in Arnhem, in 1734 of 10 januari 1735

† Overleden in Arnhem, 21 december 1809, begraven in familiegraf in de Grote Kerk.

 

 

 

 

 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Brantsen