Chris Matser

Christianus Gerardus (Chris) Matser was een Nederlands politicus voor de KVP.

De vader van Matser was actief in de katholieke vakbeweging en dit inspireerde hem lid te worden van de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP).
In juni 1931 werd hij voor deze partij tot lid van de gemeenteraad van Arnhem gekozen. Hij was een overtuigd christendemocraat met een grote sociale bewogenheid en werd in 1935 wethouder Sociale Zaken en Volksgezondheid en Personele Zaken. Een zware portefeuille in de toenmalige economische crisis.

Na de inval van de Duitsers in mei 1940 bleef Matser op zijn post als wethouder en later locoburgemeester. Hij nam hij deel aan het verzet. Hij bood onder meer hulp aan onderduikers en Duitse deserteurs en verspreidde illegale bladen.

In het laatste oorlogsjaar was hij de feitelijke gezagsdrager in de Veluwezoom en in 1945 werd hij aangesteld als waarnemend burgemeester van Arnhem. Met tal van ambtenaren en zakenmensen legde hij de grondslag voor het latere herstel van het door de gevechten zwaar getroffen Arnhem.

Na de bevrijding werd hij op 9 mei 1945 tot waarnemend burgemeester benoemd.
Hij liet geen middel onbeproefd om ruchtbaarheid te geven aan de nood en ontreddering van de Arnhemmers. Met succes. In heel Nederland werden inzamelings- en andere hulpacties opgestart en de wederopbouw werd onder zijn leiding doortastend aangepakt.  Zijn definitieve benoeming tot burgemeester van Arnhem volgde in juni 1946 en hij zou dit ambt tot 1969 uitoefenen.

Naast het burgemeesterschap van Arnhem zette hij zich in voor de katholieke partij op zowel regionaal als landelijk niveau. Hij zag af van een ministerschap en hij verliet de Tweede Kamer om zich actief te kunnen wijden aan de opbouw van Arnhem. Hierin lag zijn grootste prestatie.

In februari 1968 werd hij getroffen door twee hartaanvallen en een beroerte, gevolgd door een hersenbloeding later dat jaar. Op 30 juni 1969 nam hij afscheid als burgemeester van Arnhem. Een volgende hartaanval zou hij niet meer overleven; hij sterft op 68-jarige leeftijd op 5 februari 1973.

In Arnhem is een straat vernoemd naar hem: de Burgemeester Matsersingel.

 

* Geboren in Arnhem op 1 juni 1904

† Overleden op 5 februari 1973 in Arnhem

 

 

 

 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Chris_Matser