Carel Beke

Carolus Adrianus (Carel) Beke was een Nederlandse schrijver van voornamelijk kinderboeken. Zijn grootste bekendheid verwierf hij door zijn Pim Pandoer-serie.

In 1933 werd hij onderwijzer aan de R.K. lagere school in Schagen en hij ging daar ook muzikale uitvoering verzorgen, waarvoor hij zelf de liederen componeerde.

Beke trouwde in 1936 en in 1944 verhuisde hij naar Arnhem, waar hij na het behalen van een akte zijn loopbaan als leraar voortzette aan de Bonifatius-ULO (voor de vakken Nederlands, Duits, Engels en Frans).

 

Eind september van dat jaar moest hij met zijn gezin vanwege de slag om Arnhem uit Arnhem evacueren, waarna zij enige tijd over de Veluwe zwierven. Uiteindelijk kwam zijn gezin in het gezelschap van de taalkundige Willy Dols in Putten terecht. Precies twee dagen later werd tijdens de razzia van Putten ‘s nachts de hele mannelijke bevolking van Putten (inclusief Dols) door de Duitsers afgevoerd bij wijze van grootschalige represaille. Omdat Beke zelf te ziek was, lieten de Duitsers hem wel in het dorp achter.

Zijn eerste boek publiceerde Beke in 1947. Hij heeft alles bij elkaar zo’n 1500 korte verhalen en ongeveer 100 boeken voor kinderen geschreven. Bekes korte verhalen verschenen in de belangrijke jeugdbladen uit die tijd, zoals Taptoe, De Engelbewaarder, De Verkenner, Roomse jeugd en Donald Duck.

Begin jaren ’70 hield Beke het schrijven voor gezien, hij had er genoeg van. Zijn honderdste boek maakte hij niet af. Hij woonde toen nog steeds in Arnhem, waar ook veel van de Pim Pandoer-verhalen zijn gesitueerd.

Na zijn pensionering was hij van plan om samen met zijn vrouw Mia terug te keren naar Noord-Holland, maar daar is het nooit van gekomen. In 1991 overleed zijn vrouw.

De laatste jaren van zijn leven woonde Beke in Velp, waar hij na een beroerte de laatste anderhalf jaar in een verpleeghuis doorbracht.

Hij is begraven op Moscowa in Arnhem.

Vroeger verzon hij grafschriften voor zichzelf. Wat hem betreft mocht op zijn zerk wel staan: ’Carel Beke. Uitgekeken.’ Maar er is geen zerk. Carel Beke werd gecremeerd.

 

* Geboren in Alkmaar op 29 september 1913

† Overleden in Velp op 27 december 2007

 

 

 

 

 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Carel_Beke