Baronnen H.P.J. en A.J.A.A. van Heemstra

De broers Van Heemstra stammen uit een oud – in oorsprong Fries – adellijk geslacht. Zij waren de zonen van een plattelandsburgemeester: eerst tot 1875 in Vreeland, daarna in Driebergen.

 

H.P.J, burgemeester van Harmelen en De Bilt

* Geboren op 4 september 1867 in Jutphaas

† Overleden in op 23 januari 1931 de Bilt.

Hendrik Philip Jacob baron van Heemstra was een telg uit het geslacht Van Heemstra. Hij was zoon van burgemeester Willem Hendrik Johan van Heemstra en Wilhelmine Cornelia de Beaufort (1865-1945). Ook Hendriks jongere broer Aarnoud van Heemstra zou later burgemeester worden. Op 30 september 1896 huwde hij in Doorn Anna Maria Cornelia Rosmale Nepveu (Nepven), ze kregen twee dochters.

In 1895 werd Van Heemstra benoemd als burgemeester van Harmelen. Hij bleef daar tot 1907 in functie.

In 1907 volgde hij De Block van Haersma de With op als burgemeester van De Bilt. Daarmee was hij in deze gemeente de tweede burgemeester uit de Friese adel en de vierde in de rij van adellijke burgemeesters. Na deze aansluitende benoeming in De Bilt verhuisde het gezin naar huis De Varenkamp, een landhuis op het terrein van het buiten Jagtlust aan de Soestdijkseweg in De Bilt. Naast zijn taken als burgemeester was hij voorzitter van de Nieuwjaarscommissie (voedseluitdeling aan de armen), voorzitter van de Brandstofcommissie. Verder was hij naast erevoorzitter van de Biltsche Zwemvereeniging van 1909-1920 tevens voorzitter van het College van Zetters. Van Heemstra werd in 1927 als burgemeester van De Bilt opgevolgd door Henrik Paulus van der Borch tot Verwolde van Vorden.

Hendrik van Heemstra overleed in 1931 op 63-jarige leeftijd en werd begraven op begraafplaats Brandenburg in Bilthoven.

 

 

A.J.A.A van Heemstra, burgemeester van Arnhem en Gouverneur van Suriname

* Geboren op 22 juli 1871 in Vreeland

† Overleden op 30 december 1957 in Oosterbeek

Aarnoud Jan Anne Aleid baron van Heemstra was een Nederlands jurist en politicus.

Van Heemstra werd geboren als zoon van mr. Willem Hendrik Johan baron van Heemstra, burgemeester van Vreeland, en Wilhelmina Cornelia de Beaufort. Hij trouwde in 1896 Elbrig Willemine Henriette barones van Asbeck met wie hij zes kinderen kreeg. Hij hertrouwde in 1947 met mr. Anna Eliza Roosenburg. Hij was ook de grootvader van de actrice Audrey Hepburn.

 

Van Heemstra studeerde aan de Universiteit Utrecht, promoveerde in 1896 tot doctor in de rechten en vestigde zich daarna als advocaat-procureur te Arnhem, waar hij ook kantonrechter-plaatsvervanger was. In 1902 volgde zijn benoeming tot ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kantongerecht te Roermond, waar hij bovendien verschillende andere functies bekleedde en in oktober 1909 werd hij benoemd tot substituut-officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te Maastricht.

 

Van Heemstra werd in 1910 burgemeester van Arnhem. Van 1921 tot 1928 was hij gouverneur van Suriname.

 

 

 

Bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Philip_Jacob_van_Heemstra

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aarnoud_van_Heemstra