J.C. Hartogs

Jacques Coenraad Hartogs was de oprichter van de NK (uitspraak eNKa) dat later Algemene Kunstzijde Unie te Arnhem werd.

Jacques groeide op in een gezin met sterke familiebanden. Helaas moest hij zich als kind met krukken voortbewegen waarmee hij buitenshuis veel werd geplaagd. Op vrij jonge leeftijd verloor hij zijn moeder, zijn verder bevoorrechte jeugdjaren verliepen niet zonder problemen.

Jacques ging na de 5-jarige hbs, chemie studeren aan de Universiteit van Amsterdam.

In 1907 haalde Jacques zijn doctoraalexamen en ging hij in de fabriek van Courtauld in Coventry zijn theorieën aan de praktijk toetsen. Hij vond daar een eigen procédé voor het spinbad uit waarvoor Courtauld geen belangstelling bleek te hebben. In 1909 verliet hij de firma om een jaar later bij professor A.F. Holleman te promoveren op een proefschrift getiteld “Quantitatief onderzoek over de nitreering van aniline en form-, aceet- en benzanilide”.

Na zijn promotie besloot hij in Nederland voor zichzelf te beginnen met een nieuw op te richten kunstzijdefabriek. Hij werkte enige tijd als leraar aan de Roelof Hartschool in Amsterdam maar was voor dit vak echter totaal ongeschikt omdat hij geen orde kon houden. Bovendien had hij meer belangstelling voor de praktische toepassing van zijn vak.
In 1911 richtte hij de Eerste Nederlandsche Kunstzijdefabriek Arnhem – Enka – op.

Na een aantal jaren werd het bedrijf rendabel en kon er uitgebreid. In 1914 telde de fabriek 200 medewerkers. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog was dat opgelopen tot 300.

Na de oorlog kreeg Hartog te maken met zowel buitenlandse als binnenlandse concurrentie. Zijn antwoord daarop was verdere uitbreiding die in 1922 tot stand kwam. De kunstzijdefabriek die daardoor ontstond was de grootste van Europa.

Als antwoord op de economisch crisis van 1929 probeerde men met buitenlandse belangen de risico’s te spreiden. De Enka fuseerde met de Duitse Glanzstoff Fabriken A.G. en veranderde de naam in Algemene Kunstzijde Unie N.V. (AKU). Op 31 december van dat jaar trad Hartogs af. Hij bleef echter actief als adviseur van de raad van commissarissen.

 

Hij stierf aan een hartverlamming tijdens een zakenreis in Bazel in 1932 en werd begraven op de Arnhemse begraafplaats Moscowa. Een deel van zijn erfenis werd bestemd tot startkapitaal voor het Enka pensioenfonds.

 

* Geboren op 30 november 1879 in Rotterdam

† Overleden op 6 mei 1932 in Arnhem

 

 

 

 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Coenraad_Hartogs