Arie Klapwijk

Arie Klapwijk was Nederlandse revalidatiearts.

Hij begon zijn medische carrière in revalidatiecentrum De Hoogstraat in Leersum. Later werd hij geneesheer-directeur van de Johanna Stichting, een organisatie die zich inzette voor de revalidatie van kinderen met een lichamelijke beperking. Rond 1960 ontstond het plan om in de buurt van de vestiging van het revalidatiecentrum van de stichting in Arnhem een dorp te stichten speciaal voor minder-validen met een blijvende handicap.

Hij zag dat in de V.S. de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van gehandicapte kinderen en hij besefte dat Nederland in het algemeen en de Johanna Stichting in het bijzonder, ver achterliepen bij die ontwikkelingen. Ook de huisvesting was een groot probleem. De Johanna Stichting was bedoeld voor jongeren; voor volwassenen waren er in Arnhem en omgeving geen geschikte woonmogelijkheden, behalve dan in de verpleeghuizen.

Zijn droom was een volledig in de samenleving geïntegreerd dorp voor gehandicapten. Hij lanceerde een ongekend mediaoffensief en benutte het nieuwe medium televisie voor zijn actie Open Het Dorp. Zijn droom was een volledig in de samenleving geïntegreerd dorp voor gehandicapten. Hij lanceerde een ongekend mediaoffensief en benutte het nieuwe medium televisie voor zijn actie Open Het Dorp. De steun van de AVR
Op 26 en 27 november 1962 presenteerde hij samen met Mies Bouwman de 23 uur durende televisie-uitzending van de inzamelingsactie ‘Open het Dorp’, die ruim 21 miljoen gulden bijeenbracht voor de bouw van Het Dorp. Nederland gaf massaal gehoor aan de oproep om geld in een luciferdoosje te doneren. Nederland gaf massaal gehoor aan de oproep geld in een luciferdoosje te doneren.

Het Dorp is een woongemeenschap wijk en zorginstelling in het westen van de stad Arnhem in de provincie Gelderland voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. Door de aangepaste infrastructuur kunnen zij gemakkelijker wonen in deze omgeving.

Klapwijk was tot mei 1964, toen het administratiegebouw gereedkwam, waarnemend directeur van Het Dorp. Hij legde deze functie neer om zich weer te richten op zijn medische en leidinggevende taken bij de Johanna Stichting.

Klapwijk zette zich voortdurend in voor een gelijkwaardige positie voor mensen met een handicap. Hij was ook een promotor van de gehandicaptensport. Als initiatiefnemer van Het Dorp werd hij wereldwijd uitgenodigd om spreekbeurten te houden. Voor zijn werk werd Klapwijk herhaaldelijk onderscheiden

Hij overleed in het Ziekenhuis Gelderse Vallei op 86-jarige leeftijd.

 

* Geboren op 22 oktober 1921 in Arnhem

† Overleden op 22 augustus 2008 in Ede

 

 

 

 

 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Arie_Klapwijk