zuster Johanna van Ness

Zij was in 1883 uit Duitsland gehaald, waar zij leidster was van het Städtisch Krankenhaus in Wesel was.
In Arnhem gaf zij leiding aan het Nederduits Hervormd Diaconessenhuis van 1884 tot 1902.

Van Ness werd op 5 augustus 1884 in de Eusebiuskerk ingezegend als diacones en als moeder van het Diaconessenhuis.

Toen ze aantrad bezat het net opgerichte Diaconessenhuis geen rode cent, maar onder haar leiding ontwikkelde het ziekenhuis aan de Bovenbrugstraat zich snel.

Vóór 1940 was de zorg voor mensen met een lichamelijke handicap grotendeels een zaak geweest van particuliere organisaties. De in 1899 in Arnhem opgerichte ‘Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen’, in 1926 omgedoopt in ‘Centrale Vereeniging voor Lichamelijk Gebrekkigen’ (CVLG) vervulde daarin een spilfunctie.

Op 9 december 1900 werd het tehuis geopend. Het bestuur van het Diaconessenhuis stond een deel van het gebouw Bethanië aan de Bovenbrugstraat af voor de Johanna Stichting. Het nieuwe tehuis was bestemd voor lichamelijk gehandicapte jongens en meisjes tussen de 3 en 15 jaar die niet blind of doofstom waren.

Zuster Johanna van Ness is een van de oprichtsters en naamgever van de Stichting. Zij is niet lang in het bestuur gebleven; ze stapte op 2 juli 1902 op. Na haar afscheid vertrok zij naar Emden (Noord-Duitsland).

Het Johanna Kinderfonds is een voortzetting van de Johanna Stichting.

De statutaire doelstelling van het Johanna Kinderfonds en de Johanna Stichting is het stimuleren en subsidiëren van initiatieven die tot doel hebben om mensen met een lichamelijke beperking als gevolg van een aandoening van hersenen, zenuwen, botten en spieren tot de leeftijd van 30 jaar een volwaardige plaats in de maatschappij te geven.

 

* Geboren in 1837.
†  Overleden in januari 1909 in Emden.