Dick Ket

Dirk Hendrik (Dick) Ket was een Nederlandse kunstschilder.

Zijn vroegste kinderjaren bracht Dick Ket in zijn geboorteplaats Den Helder door.

Het grootste deel van zijn lager onderwijs ontving hij evenwel in Den Haag, de stad waarnaar het gezin Ket in 1909 verhuisde. Daar doorliep hij ook de eerste vier klassen van de HBS.

Aanvankelijk maakte Ket in een impressionistische stijl landschappen en stillevens, met brede penseelstreek en paletmes. Rond 1930, toen hij bij zijn ouders in het door hemzelf ontworpen huis in Bennekom woonde, ging zijn gezondheid achteruit. Dit is ook de tijd dat hij veranderde van stijl, van impressionistisch naar een meer magisch-realistische schilderstijl.

Hij leed aan een aangeboren hartgebrek (tetralogie van Fallot), waardoor hij benauwd kon worden én blauw.

In later werk komt zijn levensfilosofie naar voren. Samengevat komt die hierop neer: hij geloofde in twee tegengestelde werelden, die elkaar in balans hielden, de wereld van het “zijn”, de materiële wereld, tegenover die van het “niet-zijn”, de geestelijke. In alle verschijnselen, dingen en feiten zag Ket de strijd en verhouding tussen het materiële en geestelijke deel van het bestaan. Ook in zijn kunst komt deze visie tot uiting. Het ging hem als kunstenaar niet alleen om de natuurgetrouwe weergave.

Zelf omschreef hij zijn stijl als ‘nieuw realistisch’. Zijn onderwerpen werden door zijn neurosen beperkt tot het stilleven en (zelf)portret.

Het Gemeentemuseum in Arnhem verwierf in 1937 Kets Zelfportret (voor landschap), dat uit hetzelfde jaar dateert, als een van de eerste kunstwerken van levende kunstenaars die voor de collectie werden aangeschaft.

In het eerste oorlogsjaar 1940 overleed Ket op 37-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

 

(Op het schilderij Zelfportret met baret staat hij afgebeeld met een palet en een penseel in de hand. De dikke vingers, trommelvingers genoemd, zijn veroorzaakt door zijn hartkwaal. Het speelgoedpaardje in de hoek linksboven komt op veel van zijn andere schilderijen voor. Het verwijst naar de naam van de schilder, een klein paardje wordt ook wel een ‘ket’ genoemd.)

 

* Geboren op 10 oktober 1902 in Den Helder

† Overleden op 15 september 1940 in Bennekom

 

 

 

 

 

 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dick_Ket