Alexander Willem Maurits Carel Ver Huell

Alexander Willem Maurits Carel Ver Huell, ook: Verhuell of VerHuell, was een Nederlands tekenaar en schrijver.

Alexander Ver Huell studeerde rechten in Leiden. Hij promoveerde in 1848, waarna hij in Arnhem ging wonen. Als tekenaar maakte hij naam met een aantal bundels en humoristische schetsen. Hij illustreerde onder meer het humoristische werk van Johannes Kneppelhout (1814-1885) die publiceerde onder de naam Klikspaan.

Als tekenaar maakte hij grote naam door het uitgeven van een aantal bundels, humoristische schetsen en de illustraties van Klikspaan, onder het veelbetekenende, maar niet minder verkeerd gelezen pseudoniem O. Veralby.

Op 18-jarige leeftijd begon Alexander zijn studie rechten aan de Leidse Universiteit en werd lid van het pas opgerichte Leidse studentencorps. Begin 1841 maakte hij onder het pseudoniem O. Veralby illustraties bij humorist Kneppelhouts Studenten-typen. Hij oogstte veel succes met humoristische tekeningen van studenten in allerlei alledaagse situaties.

Hij groeide uit tot één van de bekendste tekenaars van zijn tijd.

Volgens Alexander Ver Huell had een kunstenaar een sociale functie: het bestrijden van het kwade en het streven naar het Ideale en de Waarheid. Hij voelde zich gedurende zijn leven niet voldoende erkend.

Hij werd een melancholieke en rancuneuze zonderling, die zijn uitgevers en lithografen niet meer wilde spreken en zich vervreemdde van zijn vrienden.

Ver Huell vermaakte in 1897 zijn bezittingen en verzamelingen aan de gemeente Arnhem. Het ging hierbij niet alleen om zijn huis en inboedel maar ook om een zeer interessante collectie schilderijen, tekeningen en prenten en kunstnijverheid. Deze collectie vormde de basis voor het gemeentemuseum in Arnhem.

Er hangt ook een portret van hem geschilderd door Barend Leonardus Hendriks in het Erfgoedcentrum.

Alexander Ver Huell stierf in 1897 als een eenzaam, onbegrepen mens.

 

* Geboren op 7 maart 1822 in Doesburg.

†  Overleden op 28 mei 1897 in Arnhem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Ver_Huell