Agathe Henriette Maria de Beaufort

Jkvr. Agathe Henriette Maria de Beaufort, was een Nederlandse letterkundige en lid van de familie De Beaufort. Ze legde zich vooral toe op het schrijven van biografieën.

 

De jonge Henriëtte (‘Hetty’) de Beaufort kreeg de opvoeding van een meisje uit de adelstand. In plaats van naar school te gaan leerde zij thuis wat voor een aankomende freule noodzakelijk geacht werd, in het bijzonder vreemde talen en goede manieren. In haar vrije tijd las ze en schreef ze verhalen. Henriëtte werd vroeg wees. Haar vader stierf in 1898, haar moeder in 1907. Henriëtte vertrok tot 1909 naar een meisjeskostschool in Genève

Op 14 mei 1914 trouwde zij met advocaat jhr. mr. Herman Laman Trip (1881-1928). Sindsdien was Henriëtte bekend onder verschillende namen: H. Laman Trip-de Beaufort en vooral Henriëtte L.T. de Beaufort.

In 1916 verscheen haar eerste roman Willem van Oranje. Aangezien ze zelf ook geen kinderen had, besloot ze met haar man het geld te gebruiken om kindersanatorium ‘Hohes Licht’ op te richten in Oberstdorf in Beieren, vlak bij de Zwitserse grens. Nadat haar man in 1928 was overleden bracht zij steeds meer tijd door op Hohes Licht. Vanaf 1933 werden daar ook Joodse kinderen opgenomen, die van valse papieren werden voorzien en naar Zwitserland gebracht. In 1956 verkocht zij Hohes Licht aan een kerkelijke instelling. De naam is nu ‘Evangelisches Kneipp-Sanatorium’.

Een biografie was voor de Beaufort een product van verbeelding en studie beide. Waar die twee samenwerkten, kon de biograaf ‘de stem van de Tijd’ verstaan en zelf het verleden opnieuw beleven, alsof hij erbij geweest was. Henriëtte de Beaufort schreef dan ook geschiedenis van binnenuit.

Na de oorlog legde ze zich weer toe op het schrijven. In 1948 verscheen het boek waardoor ze bekendheid kreeg: Gijsbert Karel van Hogendorp. Later volgden meer biografieën, zoals Willem de Zwijger (1950), Cornelis van Vollenhoven (1954) en Rembrandt (1956). In 1965 volgde Wilhelmina 1888-1962. Een levensverhaal. Daarna schreef ze alleen nog een reisverslag: ‘Ruimte en zonlicht; Safari in Afrika’ (1968).

Zij werd verschillende keren onderscheiden.

In 1950 ontving zij een speciale prijs van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; bij haar vijfenzestigste verjaardag werd Henriëtte de Beaufort benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau; in 1956 verhuisde zij naar Bennekom en als Gelders ingezetene kon ze in 1960 de Culturele Prijs van de Gemeente Arnhem verwerven; op haar tachtigste werd zij bevorderd tot Officier en bij de viering van haar negentigste verjaardag reikte het Tollensfonds, waarvan zij eerder voorzitter geweest was, haar de erepenning uit.

Ook is zij de naamgeefster van de Henriëtte de Beaufort-prijs. Een driejaarlijkse prijs die in 1985 is ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De prijs wordt betaald uit een legaat van Henriëtte Laman Trip-de Beaufort (1890-1982). Voor bekroning komt in aanmerking een literair-historische biografie of autobiografie. De prijs wordt afwisselend toegekend aan een Nederlands en een Vlaams auteur.

 

* Geboren 13 oktober 1890 in Baarn

† Overleden op 26 maart 1982 in Bennekom

 

 

 

 

 

 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Henriette_de_Beaufort