A.J. Couwenberg

Abraham Johannes Couwenberg was een Nederlands kunstschilder, tekenaar en etser. Hij werkte in de stijl van de romantiek. Hij ontwikkelde zich tot een bekwaam landschapschilder.

Couwenberg studeerde aan de Haagse Tekenacademie en zou zijn hele leven het vak van tekenleraar blijven uitoefenen in Arnhem.

Hij legde zich toe op stadsgezichten en landschappen in een romantische stijl zoals die in de eerste helft van de negentiende eeuw in de Nederlandse schilderkunst dominant was. Hij werkte meestal in de omgeving van Arnhem en op de Veluwe, maar reisde ook naar Duitsland.

Hij legde veel nadruk  op atmosfeer. Kenmerkend zijn ook zijn indrukwekkende luchten, geïnspireerd door zeventiende-eeuwse schilders als Jacob van Ruisdael.

Couwenberg werkte regelmatig samen met Charles Rochussen. Hij was lid van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. In 1844 overleed hij, 38 jaar jong. Na zijn dood maakte zijn broer Henricus Wilhelmus zijn portret, waarnaar Isaac Cornelis Sterk later een lithografie maakte, die bewaard is gebleven. Schilderijen van zijn hand zijn onder andere te zien in het Rijksmuseum Amsterdam, het Museum Arnhem en het Teylers Museum.

Tot het eind van zijn leven was hij hoofdonderwijzer van het tekengenootschap ‘Kunstoefening’ in Arnhem.

 

* Geboren 12 maart 1806 in Delft

† Overleden op 6 april 1844 te Arnhem

 

 

 

 

 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Johannes_Couwenberg