A.A.G. van Erven Dorens

August Aloysius Gerardus van Erven dorens is de oprichter en 1e directeur van het Openluchtmuseum in Arnhem. Hij leidt de opbouw van het museum gedurende de eerste 30 jaar (1912-1941).

In 1912 heeft een groep volkenkundigen zich sterk gemaakt voor de oprichting van een Nederlands Openluchtmuseum, geënt op de voorbeelden in Scandinavië waar met uitsterven bedreigde boerderijen worden verzameld. Of, zoals Van Erven Dorens, het in die tijd verwoord: ‘Het publiek staat hier plotseling in verrukking voor iets nieuws en geniet hier en daar van herinneringen uit vroeger dagen. Een zucht naar het verleden valt samen met het genot van een stuk poëzie, dat hier is uitgestald. Het trouwe beeld uit het leven van den oude tijd verkregen, weegt op tegen vele en lange uitleggingen.’

In 1918 zal het Openluchtmuseum officieel haar deuren voor het publiek openen.

Schatten. Schatgraverij op het Landgoed Monnikenhuizen in Arnhem, waar in vroeger jaren een Karthuizer klooster was gevestigd. Deze wetenschappelijke opgravingen staan onder leiding van de directeur van het Arnhemse Gemeente Museum, de heer A.A.G. van Erven Dorens.

Op 17 mei 1912 werd het Openlucht Museum in Arnhem opgericht, vandaag 97 jaar geleden. Een gesprek over het museum met Ad de Jong, bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, en wetenschappelijk beleidsmedewerker bij het Nederlands Openluchtmuseum en auteur van het proefschrift ‘De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940’.

 

* Geboren op 14 februari 1872 in Amsterdam

† Overleden op 27 februari 1960 in Oosterbeek

 

 

 

 

 

Bron: https://anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/301/Volkscultuur