Wessel Knoops

Wessel Knoops was een apotheker met speciale interesse in natuurwetenschappen. Hij was de oprichter en, tot aan zijn dood, inspirator van het Arnhemse natuurkundig genootschap ‘tot nut en vergenoegen’, dat kort na zijn dood tot Natuurkundig Genootschap Wessel Knoops werd hernoemd.

Wessel Knoops stamde uit een vooraanstaand Arnhems geslacht van apothekers.

Op 16 maart 1824 werd ten huize van Wessel Knoops een vriendenkring opgericht, met als zinspreuk “Tot Nut en Vergenoegen”.

In 1824 richtte hij, samen met drie anderen, het Natuurkundig genootschap ‘tot nut en vergenoegen’ op. Het doel was “de beoefening der wetenschappen in het algemeen en die der Natuurkunde in het bijzonder”. Tot zijn dood was hij de inspirator en weldoener zou blijven, en dat na zijn dood naar hem zou worden vernoemd.

In 1849, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het natuurkundig genootschap, werd hij door koning Willem II benoemd tot ridder in de Orde van de Eikenkroon. Dat was vermoedelijk de laatste officiële handeling van de koning, want diezelfde dag stierf hij.

In 1850 stierf de vrouw van Wessel Knoops, Arendje Martha van Ooy. Zij kregen een zoon (die zeer jong stierf) en vier dochters. Hij was tevens de voogd van zijn neefje (‘oomzegger’), de latere architect en rijksbouwmeester Lucas Hermanus Eberson, die op 13-jarige leeftijd wees was geworden.

Vanaf 1852 tot aan zijn dood was hij lid van de vrijmetselaarsloge De Geldersche Broederschap.

Van 1863 tot 1877 was Wessel lid van de Arnhemse gemeenteraad, en in 1879 was hij even conservator van het gemeentemuseum.

In 1865 schonk de stichter het genootschap zijn verzameling voorwerpen uit de natuurlijke historie. Besloten werd dat één en ander voortaan, met de reeds aanwezige en nog te verwerven verzamelingen, de naam “Museum Wessel Knoops” zou dragen. In hetzelfde jaar hertrouwde hij, met Johanna Geertruij van Rennes. In datzelfde jaar deed hij zijn apotheek over aan een schoonzoon. Zijn tweede vrouw overleed in 1871.

Op 23 december 1879 overleed Wessel Knoops in Arnhem, waarna men het besluit nam zijn naam aan het genootschap te verbinden.

 

* Geboren op 22 augustus 1800 in Arnhem

† Overleden op 23 december 1879 in Arnhem

 

 

 

 

 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wessel_Knoops