Paul van Arnhem

Van Arnhem is een uitgestorven Gelders adellijk geslacht dat van oudsher in de stad Arnhem voorkwam en daar in het bestuur zat.

De familie is in 1716 uitgestorven.

Paul van Arnhem was landrentmeester-generaal van Gelre (een ambtenaar op gewestelijk niveau, de provinciale ontvanger van de domeingoederen en de beden) en net als zijn vader Joseph van Arnhem Drost van Harderwijk. Geleerde.

Hij was Heer van Hulshorst en Nederhagen in Velp bij Arnhem, vlak bij kasteel Biljoen.

Van het voormalige kasteeltje Nederhagen is niet erg veel bekend. Het heeft gestaan op de grens van het lage broekland, in het uiterste noorden van het huidige landgoed Biljoen.

Hij trouwde in 1587 met Elisabeth van Appelthern. Zij kregen op 2 juni 1588 een dochter: Johanna Jacoba. Maar 1588 zou geen gelukkig jaar worden voor Paul van Arnhem. Het kindje sterft op 3 september van dat jaar en Elisabeth overlijdt niet lang daarna: op 25 oktober 1588.

In 1591 trad hij in het huwelijk met Hendrika van Goltstein, (overleden 31 juli 1645), dochter van Hendrik van Goltstein tot Middeldorp en Walravina van Haeften.

Met haar krijgt hij vier kinderen waarvan we alleen weten dat Zeger van Arnhem zijn vader overleeft: Joseph van Arnhem, (wordt geboren in 1593 en sterft op 22 juli 1617), Elisabeth van Arnhem (geboren op 26 januari 1595) en Hendrik van Arnhem, (geboren in 1598). Van Elisabeth en Hendrik weten we niet wanneer zij gestorven zijn. Zeger van Arnhem wordt geboren in 1602 en sterft op 12 Sep 1665.

 

* Geboren op 18 april 1553 (in Harderwijk?)
† Overleden op 1 september 1621 overleden in Harderwijk en begraven in Nunspeet