Gerard Keller

Gerard Keller was redacteur van de Arnhemsche Courant, werkte mee aan vele verschillende tijdschriften en bladen, schreef boeken en toneelstukken en werkte als vertaler.

Het was moeilijk voor hem de juiste opleiding te kiezen en hij probeerde vervolgens zijn geluk als chirurgijn, architect, koopman en ambtenaar. Het werd bijna een carrière van twaalf ambachten en dertien ongelukken, maar in januari 1850 werd hij in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in de functie van stenograaf aangenomen en hij bleef dat tot begin 1864. In dat zelfde jaar werd hij redacteur bij de Arnhemsche Courant.

 

Keller schreef in deze periode als ‘staatkundig briefschrijver’ al voor de gezaghebbende Arnhemsche Courant. In deze krant verschenen van zijn hand artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

In 1864 verhuisde Keller naar Arnhem, waar hij hoofdredacteur werd van deze krant.

Hij woonde op verschillende adressen in Arnhem: het Koningsplein, het Roermondsplein en de Alexanderstraat.

Keller was bestuurslid van de Arnhemsche Liberale Kiesvereeniging.

Drie jaar lang (van 1867 tot 1870) was hij secretaris van het Arnhemsch Oudheidkundig Genootschap Prodesse Conamur van 1792.

 

Om gezondheidsredenen nam Keller in 1898 afscheid van de Arnhemsche Courant. Zijn vrouw stierf op 24 augustus van datzelfde jaar. Keller zelf overleed minder dan een half jaar later, op 10 januari 1899, in zijn huis aan de Alexanderstraat in Arnhem, enkele weken voor zijn zeventigste verjaardag.

 

* Geboren op 13 februari 1829 in Gouda

† Overleden op 10 januari 1899 in Arnhem.

 

 

 

 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Keller