Willem Hendrik Dullert

Willem Hendrik Dullert was een Nederlands politicus en Thorbeckiaans Tweede Kamerlid

Dullert was een liberaal Tweede Kamerlid en Tweede Kamervoorzitter. Hij was advocaat in Arnhem en volbloed Thorbeckiaan

Willem Dullert kon goed leren. Hij doorliep zonder moeite de Latijnse school in Arnhem en ging daarna rechten studeren in Leiden. De Rechtenfaculteit had in de negentiende eeuw veruit de meeste leerlingen. De helft van de studenten in Leiden studeerde rechten.

Dullert behaalde in 1838 zijn kandidaatsexamen, in 1839 zijn doctoraal en in 1840 promoveerde hij cum laude met de dissertatie ‘De Pollicitationibus’ (over de belofte). Na zijn studie keerde W.H. Dullert terug naar Arnhem, waar hij zich inschreef als advocaat en procureur.

Dullert ontpopte zich in de Tweede Kamer als een kundig jurist en waterstaatsdeskundige.

Vanaf 1869 was hij twaalf jaar Tweede Kamervoorzitter, nadat hij in 1868 door loting naast dat voorzitterschap had gegrepen. Dullert was een uiterst onpartijdige en soepele voorzitter. Hij werd door iedereen geroemd.

Van 1857 tot zijn dood in 1881 combineerde Dullert het Tweede Kamerlidmaatschap met de functie van gemeenteraadslid in zijn geboorteplaats Arnhem.

Aan het einde van zijn leven leed Willem Dullert aan een vorm van suikerziekte.

Gedurende zijn leven bouwde hij een vermogen op dat hij na zijn dood naliet aan de naar hem vernoemde Dullertsstichting, die tot op de dag van vandaag bestaat.

Dullert is in zijn stad Arnhem geëerd met een straat in het Spijkerkwartier, op de plek waar hij huizen heeft laten bouwen. Ook is er een lokale prijs voor inzet voor zwakkeren in de samenleving naar hem genoemd.

 

* Geboren op 27 juni 1817 in Arnhem

† Overleden op 24 februari 1881 in Arnhem in het bijzijn van drie vrienden.

 

 

 

 

 

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Hendrik_Dullert